Witamy w Archiwum Prac Dyplomowych
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


Dokumentacja:

Procedura wprowadzania, zatwierdzania i wpisywania recenzji pracy:

Dostęp do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) jest taki sam jak do USOSweb.

 1. Pracownik dziekanatu: Wpisanie informacji o temacie pracy ("Proszę o wpisanie tematu pracy uzgodnionego z promotorem") i opiekuna do USOS, uzupełnienie pozostałych parametrów - najlepszym terminem byłby po rozpoczęciu seminarium (przed zakończeniem przedostatniego semestru)

 2. Student: Wpisywanie danych pracy i dodawanie plików
  Plik pracy musi być zapisany jako PDF
  Student wprowadza do APD streszczenie, słowa kluczowe i tytuł pracy uzgodnionej z promotorem w języku polskim i angielskim. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość załadowania do APD pliku z pracą w formacie PDF (inne formaty są niedopuszczalne). Maksymalny rozmiar pliku, który zostanie zaakceptowany przez system, jest ustalany przez administratora systemu (w chwili obecnej jest to 15 MB). Po zakończeniu wprowadzania student powinien wybrać opcję "Wysłano wszystkie pliki" i zatwierdzić zmiany.

 3. Opiekun pracy: Akceptacja danych wprowadzonych przez studenta
  Po wysłaniu plików przez studenta, w interfejsie opiekuna praca pojawia się prośba o akceptację wprowadzonych przez studenta danych. Po sprawdzeniu tych danych (także pracy), opiekun zatwierdza je, co jest równoważne z przekazaniem pracy do recenzji.

 4. Pracownik dziekanatu: Wpisanie składu komisji do obrony w USOS

 5. Recenzent i opiekun pracy: Wystawianie recenzji

 6. Opiekun pracy: Ostateczne zatwierdzenie pracy dyplomowej

 7. Praca gotowa do obrony

 8. Pracownik dziekanatu: Przygotowanie studenta do obrony w USOS (policzenie średniej i inne niezbędne elementy)

Zarówno opiekun, jak i recenzent widzą w swoim interfejsie pliki dostarczone przez studenta. Mogą także wpisać treść recenzji, a następnie ją zatwierdzić i wydrukować. Wydrukowaną i podpisaną recenzję należy dostarczyć do sekcji studenckiej dziekanatu jednostki, w której powstała praca. Treść zatwierdzonej recenzji jest widoczna dla studenta.

W APD wszyscy użytkownicy mają dostęp do katalogu z listą prac i wyszukiwarki. Treść pracy oraz recenzje są dostępne tylko dla autora, opiekuna i recenzenta.


Studencie pamiętaj, że:

 • plik pracy musi być zapisany jako PDF,
 • streszczenie powinno mieć długość do 800 znaków,
 • słowa kluczowe należy pisać w mianowniku liczby pojedynczej i oddzielać przecinkami - powinno ich być około 10.
 • nazwa pliku z pracą dyplomową musi być następująca: 4-cyfrowy skrót kodu jednostki
  • 0101 - Wydział Wychowania Fizycznego,
  • 0102 - Wydział Fizjoterapii,
  • 0107 - Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką,

 • myślnik, następnie numer indeksu, myślnik kierunek studiów:

  • WF1 - Wychowanie Fizycznego pierwszego stopnia,
  • WF2 - Wychowanie Fizycznego drugiego stopnia,
  • FIZ1 - Fizjoterapia pierwszego stopnia,
  • FIZ2 - Fizjoterapia drugiego stopnia,
  • TIR1 - Turystyka pierwszego stopnia,
  • TIR2 - Turystyka drugiego stopnia,
  • Z1 - Zarządzanie pierwszego stopnia,
  • Z2 - Zarządzanie drugiego stopnia,
  • A1 - Aktywność Fizyczna i Żywienie w Zdrowiu Publicznym pierwszego stopnia,
  • BW1 - Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
  • TO2 - Trener Osobisty z Dietetyką Sportową,

  Przykłady:
  • 0101-1111-WF1 - licencjat z wychowania fizycznego,
  • 0102-1111-FIZ2 - magisterium z fizjoterapii,
  • 0107-1111-Z2 - magisterium zarządzania.

Uwagi i raporty o błędach proszę zgłaszać na adres: apd@awf.katowice.pl